Goed om te weten

 


  1.  Auteursrecht
  2.  AVG
  3.  Aansprakelijkheid
  4.  Annulering

Auteursrecht

Een fotograaf heeft het auteursrecht, d.w.z. foto's mogen niet zonder toestemming van de fotograaf worden gepubliceerd. Het auteursrecht kan afgekocht worden, d.w.z. dat de rechten op de foto overgaan op de opdrachtgever. Een willekeurige foto van een onbekende maker mag je dus niet zomaar van het internet plukken en gebruiken. Als de maker hiervoor wel toestemming heeft gegeven mag je alsnog de foto niet bewerken / veranderen. Het portretrecht is een beperking op het auteursrecht en behoort toe aan de geportretteerde.  Als jij als geportretteerde vindt dat je ernstig schade hebt geleden onder de gepubliceerde foto dan kun jij je beroepen op dit recht. Hiervoor zijn strenge regels van toepassing. Daarom maken we vooraf goede afspraken over het te gebruiken materiaal.

AVG

E-mail adressen worden bewaard in een beveiligde mailbox en facturen met adresgegevens worden bewaard in een beveiligd computersysteem conform de wettelijke administratie/boekhoud bewaarplicht.  Klant adressen worden niet aan derden verstrekt.  Er worden geen dossiers aangelegd m.b.t. coachingsessies. Wederzijdse publicatie in overleg. Foto's blijven eigendom van de fotograaf, vanwege auteursrecht. Dit recht kan worden afgekocht.

Aansprakelijkheid

Er kan geen beroep worden gedaan op aansprakelijkheid in geval van schade, in welke vorm dan ook, die  mogelijk veroorzaakt zou zijn door hulp en advies van Luchies Consultant. 

Annulering

Mocht de klant of Luchies consultant, tijdens het eerste gesprek, tot de conclusie komen geen zaken te kunnen doen vanwege onvoldoende persoonlijke match, dan zijn er geen kosten verschuldigd.

Plaatsing en vermelding op social media

De klant gaat akkoord met de plaatsing van één foto, uit de gemaakte reportage, op het instagram account van hluchies of website van Luchies consultant. Desgewenst kan uw eigen website worden vermeld. 

KvK nummer 72766107

Btw nr. NL001547642B10
E-mailen
Bellen
LinkedIn